Essentie

Wat is nu eigenlijk de essentie van het huwelijk? Daar zijn vele antwoorden op mogelijk. Voor de wet is het: Samen verder gaan en trouwen. De meeste mensen in Nederland kiezen hiervoor als ze hun relatie officieel willen maken. Door te trouwen regelt de wet automatisch een aantal zaken voor u.

Beperkte gemeenschap van goederen

Als u trouwt dan doet u dit sinds 1 januari 2018 in beperkte gemeenschap van goederen. Dit betekent kort gezegd dat alle bezittingen en schulden die tijdens het huwelijk ontstaan, van u samen zijn. Uitzonderingen zijn erfenissen en schenkingen die u ontvangt voor en tijdens uw huwelijk. Die blijven van u persoonlijk, tenzij anders is aangegeven. Dit is wettelijk zo geregeld.

Algehele gemeenschap van goederen vóór 2018
Bent u vóór 2018 getrouwd zonder voorwaarden? Dan was dit in algehele gemeenschap van goederen.  De wet die sinds 1 januari 2018 geldt, verandert hier niets aan.

Huwelijkse voorwaarden maken
Wilt u liever zelf bepalen wat u wel en niet samen deelt? In huwelijkse voorwaarden legt u vast welke bezittingen en schulden van u samen zijn en welke persoonlijk. U kunt ook juist kiezen dat alles van u samen is. Dat noemen we algehele gemeenschap van goederen. Voor het maken van huwelijkse voorwaarden gaat u naar de notaris. Hou altijd een goede administratie bij van uw persoonlijke bezittingen. Kunt u niet aantonen dat iets van u is? Dan moet u het toch delen als u uit elkaar gaat.

Trouwen of partnerschap?

Verschil trouwen en geregistreerd partnerschap
Een huwelijk is bijna hetzelfde als een geregistreerd partnerschap. Bij allebei moet u eerst digitaal of persoonlijk aangifte doen bij de gemeente. Daarna ondertekent u op het gemeentehuis in het bijzijn van getuigen de huwelijksakte. De verschillen met een geregistreerd partnerschap zijn:

  • U geeft elkaar het jawoord, vanaf dat moment is uw huwelijk officieel voltrokken. Bij het geregistreerd partnerschap is het geven van het jawoord niet nodig. Het beëindigen van het huwelijk kan alleen via de rechter.
  • Trouwen is het aangaan van een huwelijk of in het huwelijk treden.
  • Trouwen brengt allerlei verplichtingen (en rechten) met zich mee voor de echtgenoten, bijvoorbeeld dat je hierdoor automatisch (dus ook zonder testament) elkaars erfgenamen bent. 
  • Je mag trouwen als jullie beiden 18 jaar oud zijn. 

Met de aanpassingen door de tijd heen zijn het huwelijk en het geregistreerd partnerschap steeds meer op elkaar gaan lijken. 

  • Partners mogen elkaars achternaam dragen.
  • Sinds 2014 hebben ook geregistreerd partners beiden het ouderlijk gezag over hun kinderen. Dit is anders bij gewoon samenwonen zonder of met samenlevingscontract. Dan heeft alleen de moeder het ouderlijk gezag over haar kind(eren).
  • Voor zowel het aangaan van een huwelijk als het geregistreerd partnerschap zijn getuigen nodig.
  • Wanneer de relatie wordt beëindigd, komt er bij een huwelijk altijd een rechter aan te pas; bij geregistreerd partners alleen wanneer zij op dat moment nog minderjarige kinderen hebben.
  • Voor een geregistreerd partnerschap geldt dat dit in het buitenland niet altijd wordt erkend.

Internationaal huwelijk

Heeft een van u een andere nationaliteit? Of heeft u samen in het buitenland gewoond? Dan kan voor uw huwelijk het recht van een ander land gelden. Doe een korte test op www.notaris.nl waarmee u kunt nagaan of u een internationaal huwelijk hebt en wat dat betekent.

Wikipedia zegt:

Het huwelijk of matrimonium is een door burgerlijk en/ of religieus recht geregelde samenlevingsvorm die de fundering vormt van de meeste gezinnen en van belang is als legaal en sociaal geaccepteerd fundament onder duurzame seksuele relaties en familieverbanden. Cruciaal is het onderscheid tussen het kerkelijk huwelijk (of religieus huwelijk) enerzijds, en het burgerlijk huwelijk anderzijds. De vorm van het huwelijk is afhankelijk van de historische en culturele context, en hangt ook samen met de religieuze overtuiging van de echtgenoten. Maar uiteindelijk is het belangrijkste dat jullie voor elkaar hebben gekozen, jullie willen samen door het leven, eventueel een gezin stichten en alles wat jullie met elkaar verbind koesteren door het van elkaar houden, die ongrijpbare verbinding die liefde wordt genoemd.

3 redenen

Hier zijn dan toch 3 goede redenen om te trouwen
Waarom het huwelijk boven een geregistreerd partnerschap? En waarom zijn er toch nog steeds vijf keer zoveel stellen die die keuze maken?

Nog steeds verlangen mensen naar de symboliek die bij het huwelijk en de huwelijkssluiting hoort. Beginnend bij het huwelijksaanzoek, het aanbieden van de verlovingsring, de voorbereidingen op die grote dag waarop jij stralend het middelpunt mag zijn van de belangstelling. En ja; de jurk, de koets of auto, het feest en een kracht van een volmondig uitgesproken JA!
Een huwelijk is anders dan een getekend contract een verbond dat je met elkaar aangaat. Een verbintenis die uitstijgt boven waarvoor er op papier wordt getekend. Een traditioneel magisch besef van eenwording als paar tot aan de dood. Een contract is opzegbaar; een verbondsrelatie is onvoorwaardelijk en voor altijd. Samen spreek je af dat je niet op je hoede hoeft te zijn voor de kleine lettertjes en de voorwaarden.
Het huwelijk is registreren plus; de juridische zekerheid én daarbij het feest waarin je samen met familie en vrienden de liefde viert en de hele wereld laat weten dat jullie onvoorwaardelijk bij elkaar horen. Wat er ook op je pad komt in goede en slechte tijden.